1399/02/14

شب های شمس

روابط عمومی خانه دانش و فرهنگ زریاب

شب های شمس

پخش زنده ایستاگرامی سخنرانی سرکار خانم سودابه کریمی با موضوع "آیا شمس خودبین و خودپسند بود؟"

این برنامه را می توانید از صفحه اینستاگرامی تولیت شمس به آدرس #shamsetabriz.khoy روز دوشنبه مورخه 15/2/1399 ساعت 22 دنبال کنید.