1399/03/12

یادنامه مشاهیر خوی

روابط عمومی خانه دانش و فرهنگ زریاب

یادنامه مشاهیر خوی

برنامه یادنامه مشاهیر خوی به بزرگداشت خدمات ادبی استاد جمشید واقف اختصاص یافته است. این برنامه به صورت زنده از صفحه اینستاگرامی تولیت شمس تبریزی به آدرس #shamsetabriz.khoy در مورخه 1399/3/12 ساعت 19 عصر پخش خواهد شد.