1399/08/01

مرحله سوم اهدای کتاب

روابط عمومی خانه دانش و فرهنگ زریاب

مرحله سوم اهدای کتاب

بدین‌وسیله به اطلاع عموم می‌رساند مرحله سوم اهدای کتاب به مناطق محروم ظرف هفـته آینده از سوی خانه دانش و فرهنگ زریاب انجام خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند کتـاب‌های عمومی و کمک درسی اهدایی خود را به دفتر این موسسه تحویل دهند.

نشانی: خیابان صمدزاده- نبش صابونچیلار

ساعت 18 تا 20 روزهای زوج